workshop Fossilfritt flyg 20456 februari hölls kick-off och workshop för aktörerna. Dagen inleddes med en presentation av Maria Fiskerud kring syfte och genomförande av Fossilfritt Flyg 2045. Alla deltagare fick möjlighet ett ställa frågor kring de aktiviteter som är planerade och hur arbetet i projektet ska drivas.

Innovationer inom området el-flyg väntas vara en viktig el av utvecklingen mot fossilfritt flyg. Vi fick lyssna till en uppskattad föreläsning av Mauritz Andersson från Uppsala Universitet, och en del av konsortiet bakom projektet ELISE (Elektrisk Lufttransport i Sverige), när han berättade om sitt forskningsarbete kring el-flyg och vilka möjligheter och utmaningar det innebär.

Framtidsanalysen blir viktig

En framtidsanalys är en av de mer omfattade delar som ska genomföras under projektet. Den kommer att pågå under projektets två år, och en rad workshops och events tillsammans med aktörerna kommer att genomföras. Under dagen genomfördes det första steget i framtidsanalysen, en historisk scanning. I workshopen fick deltagarna identifiera vilka händelser och faktorer som skapat det nuläge vi har för fossilfritt flyg genom att titta bakåt på åren 2008 – 2018. Vi tittade på hur vi ser att vårt nuläge faktiskt ser ut, och därifrån diskuterades vad vi bör sluta göra, fortsätta göra och börja göra för att nå våra mål.

Två workshoppar

Under dagen fick vi också delta i två andra workshops, vilkas syfte var att få in så mycket input från aktörerna som möjligt inför projektets fortsatta arbete.

 • Workshop ”Ekosystem”: Hur ser ekosystemet kring fossilfritt flyg ut idag? Den frågan ställdes i en workshop, vars resultat ger oss viktigt underlag till vårt fortsatta arbete. Att alla delar av ekosystemet är med i vårt arbete, och sprider information och kunskap som ambassadörer är avgörande för att vi lyckas skapa ett innovationskluster som lever vidare över tid. Här såg vi bland annat att ekosystemet är brett och innehåller många intressenter som inte satt med i rummet.
 • Workshop ”Varumärke- och digital plattform”: Vi diskuterade och listade vad aktörer och partners anser är de viktigaste värden som projektet ska stå för (oberoende, faktabaserat, förtroendeskapande, tydlig avsändare,   samt några av de delar man önskar att den webbplats som kommer att utgöra ett viktigt nav i projektet innehåller. Några exempel är:
  • Varför flyger vi?
  • Vad är bioflygbränsle?
  • Det går att flyga fossilfritt!
  • Övergripande teknikutveckling.
  • Certifiering – enkel sammanfattning.
  • Nyttiga fakta.
  • Inspiration, success stories.

Pin It on Pinterest

Share This