Den 15 maj samlade Fossilfritt Flyg 2045 aktörer och intressenter till trendworkshop. Trendworkshopen var kulmen på den trendspaning som ett femtiotal experter i vårt nätverk genomfört under våren. I trendworkshopen klustrade deltagarna det ca nittiotal spaningar vi fått in. De prioriterade sedan fram de drivkrafterna och faktorerna för fossilfritt flyg fram emot 2045 som de kunde se just nu. Deltagarna tittade också på hur de såg på utvecklingen framåt, för att se vilka trender de ansåg har en mer säker utveckling och vilka som har en mer osäker. Ett urval från trendworkshopen ”Fossilfritt Flyg – Blickar mot horisonten 2019” kommer att presenteras under Almedalsveckan.

Under workshopdagen fick vi även lyssna på några inspirerande föreläsare. Först ut var Robert Lundberg från GKN, som berättade bland annat om EU-projektet Clean Sky. Anna Elofsson, utredare i Maria Wetterstrands utredning om fossilfritt flyg höll en dragning om utredningen och svarade på frågor. Jonas Mathing, doktor i företagsekonomi från RISE som deltar i Fossilfritt Flyg 2045, sammanfattade dagen och inspirerade deltagarna inför det gemensamma arbetet framåt.

Trendworkshopen är en del i den framtidsanalys som genomförs i projektet. De framtagna trenderna kommer att ligga till grund för att ta fram hur olika möjliga framtider för fossilfritt flyg kan komma att se ut. Scenarios tas fram under höstens Scenarioworkshop, vilken sker inom ramen för Fossilfritt Flygs Nationella konferens den 25 – 26 september.

I arbetet med framtidsanalysen genomförs en rad workshops tillsammans med aktörer kopplade till projektet, samt andra intressenter och experter inom olika områden. Resultatet av framtidsanalysen är en färdplan samt behovsanalys, som ska levereras till Energimyndigheten, som finansierar projektet, i slutet av 2020.

Pin It on Pinterest

Share This