Trender för fossilfritt flyg 2019

Trender för fossilfritt flyg 2019

Den 15 maj samlade Fossilfritt Flyg 2045 aktörer och intressenter till trendworkshop. Trendworkshopen var kulmen på den trendspaning som ett femtiotal experter i vårt nätverk genomfört under våren. I trendworkshopen klustrade deltagarna det ca nittiotal spaningar vi...
Uppskattad kick-off och workshop

Uppskattad kick-off och workshop

6 februari hölls kick-off och workshop för aktörerna. Dagen inleddes med en presentation av Maria Fiskerud kring syfte och genomförande av Fossilfritt Flyg 2045. Alla deltagare fick möjlighet ett ställa frågor kring de aktiviteter som är planerade och hur arbetet i...

Pin It on Pinterest