Anna Elofsson besöker Fossilfritt Flyg 2045

Anna Elofsson besöker Fossilfritt Flyg 2045

Anna Elofsson berättar om sitt arbete i Maria Wetterstrands Biojetutredning. https://youtu.be/aHh_58Rlwv4 Taggad som:bioekonomibioflygbränslebiomassael-flygEnergimyndighetenframtidsanalysprojekttrenderutlysningworkshopworkshoppar ← Trender för fossilfritt flyg...
Forestry to Jet (F2J)

Forestry to Jet (F2J)

Projektbeskrivning Projektet är finansierat av Trafikverket och har till syfte att utveckla och skapa förutsättningar för produktion av bioflygbränsle i Sverige med restprodukter från skogen som hållbar huvudråvara. Målet är att identifiera möjligheterna för en...
Intervju med Jonas Matthing

Intervju med Jonas Matthing

Hej Jonas Matthing, doktor i företagsekonomi Vilken roll kommer du att ha i FFT-2045? – Min roll är att utveckla och bidra med kunskap om hur en ny marknad för biobränsle kan skapas. En vanlig missuppfattning är att marknader ”finns”, men vi forskare ser på marknaden...
Lyckad matchmaking

Lyckad matchmaking

Att matcha deltagare för gemensamma ansökningar till Energimyndighetens utlysning ”Utveckla hållbara biobränslen för flyg” var syftet med matchmakingen som hölls 5 februari. Innovationsklustret Fossilfritt Flyg 2045 bjöd in, och ett antal intressenter mötte upp. Under...

Pin It on Pinterest