Biojet för flyget

Biojet för flyget

Betänkande av Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget. Utförd av särskild utredare Maria Wetterstrand åt Miljödepartementet. Stockholm 2019. Taggad...
Rapport: Potentialen för biomassa i Sverige

Rapport: Potentialen för biomassa i Sverige

I studien ”Potential för ökad tillförsel och avsättning av inhemsk biomassa i en växande svensk bioekonomi” från 2016 analyserar professor Pål Börjesson från Lunds universitet potentialen för en ökad tillförsel av biomassa från skog, jordbruk och akvatiska...

Pin It on Pinterest