Anna Elofsson besöker Fossilfritt Flyg 2045

Anna Elofsson besöker Fossilfritt Flyg 2045

Anna Elofsson berättar om sitt arbete i Maria Wetterstrands Biojetutredning. https://youtu.be/aHh_58Rlwv4 Taggad som:bioekonomibioflygbränslebiomassael-flygEnergimyndighetenframtidsanalysprojekttrenderutlysningworkshopworkshoppar ← Trender för fossilfritt flyg...
Forestry to Jet (F2J)

Forestry to Jet (F2J)

Projektbeskrivning Projektet är finansierat av Trafikverket och har till syfte att utveckla och skapa förutsättningar för produktion av bioflygbränsle i Sverige med restprodukter från skogen som hållbar huvudråvara. Målet är att identifiera möjligheterna för en...
Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Flygbranschen

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Flygbranschen

Den svenska flygnäringen har genom branschföreningen Svenskt Flyg tagit fram en färdplan för hur svenskt flyg kan bli fossilfritt. Färdplanen visar hur inrikesflyget kan vara helt fossilfritt år 2030 och hur flyg som startar från svenska flygplatser kan vara...
Biojet för flyget

Biojet för flyget

Betänkande av Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget. Utförd av särskild utredare Maria Wetterstrand åt Miljödepartementet. Stockholm 2019. Taggad...

Pin It on Pinterest