Anna Elofsson besöker Fossilfritt Flyg 2045

Anna Elofsson besöker Fossilfritt Flyg 2045

Anna Elofsson berättar om sitt arbete i Maria Wetterstrands Biojetutredning. https://youtu.be/aHh_58Rlwv4 Taggad som:bioekonomibioflygbränslebiomassael-flygEnergimyndighetenframtidsanalysprojekttrenderutlysningworkshopworkshoppar ← Trender för fossilfritt flyg...
Intervju med Jonas Matthing

Intervju med Jonas Matthing

Hej Jonas Matthing, doktor i företagsekonomi Vilken roll kommer du att ha i FFT-2045? – Min roll är att utveckla och bidra med kunskap om hur en ny marknad för biobränsle kan skapas. En vanlig missuppfattning är att marknader ”finns”, men vi forskare ser på marknaden...
Biojet för flyget

Biojet för flyget

Betänkande av Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget. Utförd av särskild utredare Maria Wetterstrand åt Miljödepartementet. Stockholm 2019. Taggad...
Rapport: Potentialen för biomassa i Sverige

Rapport: Potentialen för biomassa i Sverige

I studien ”Potential för ökad tillförsel och avsättning av inhemsk biomassa i en växande svensk bioekonomi” från 2016 analyserar professor Pål Börjesson från Lunds universitet potentialen för en ökad tillförsel av biomassa från skog, jordbruk och akvatiska...

Pin It on Pinterest