Flyget finns inte till för sin egen skull utan är ett transportmedel som tack vara sin hastighet kan förflytta människor över långa avstånd på kort tid och därmed bidrar med ett stort värde i samhället och i transportsystemet. Det kommer även i framtiden finnas ett behov av att mötas över långa avstånd och det måste givetvis ske så hållbart som möjligt. Flyget och forskningen har ett antal lösningar som tillsammans kan leda till att allt flyg som startar vid svenska flygplatser är helt fossilfritt 2045. En del är redan på plats, en del finns här och nu färdigt att implementera, en del finns runt hörnet och en del kräver långsiktig forskning och utveckling. Vi behöver bland annat identifiera var vi får störst effekt utifrån insatsen. 

Det är samtidigt en utmaning att se bortanför dagens situation med dess ramverk och kontext. Tänker vi riktigt långt fram i tiden så får dock inte dagens spelregler eller tekniknivå begränsa oss. Det är helt enkelt svårt att tänka utanför ramarna och se långt framåt i tiden men samtidigt oerhört viktigt.

Det är uppenbart att det finns mängder av osäkerheter men detta får inte hindra oss från att våga investera och göra saker redan nu. Till stor del har vi ringat in flygets utmaningar och har en någorlunda gemensam bild av vad som behöver göras. Nu behöver vi därmed konkret handling. I Sverige är vi bra på utredningar och förstudier men det känns som att en hel del stannar där. Vi har redan gjort mycket av bakgrundsarbetet – nu måste vi komma till handling. Inom andra sektorer kommer länder på studieresor till Sverige för att titta på pilotprojekt och demonstratorer. Sedan tar de med sig den kunskapen, åker hem och gör. Vi skulle eventuellt behöva mer av ”gör” i Sverige.

Det är samtidigt viktigt att vara ödmjuk. Allt hänger ihop. Reda pengar, forskning och utveckling, innovation, marknadsutveckling, offentliga initiativ, lagstiftning m.m. Drar man i en tråd så påverkas de andra områdena. Detta bidrar till en komplexitetet men är inget som är unikt för flyget. Det finns nog tvärtom andra branscher som har större framtidsutmaningar än flyget. 

 Oavsett hur långt vi kan komma gällande elektrifiering av flyget så är det viktigt att elektrifiera allt som går att elektrifiera för att därmed kunna frigöra fossilfritt bränsle där det behövs som mest.

Pengar för att ställa om finns till stor del i samhället men det finansiella systemet är inte utformat för att hantera klimatomställningen. Det krävs förändrade regleringar, riktlinjer och syn på risk för att styra om finansiering och kreditgivning till gröna, hållbara och långsiktiga satsningar. Inte minst gäller detta fossilfria flygtransporter där det krävs satsningar och investeringar nu men där avkastningen ligger ett antal år framåt i tiden.

Köpkraften för hållbart finns troligtvis till viss del men konkurrensen är hård och en ökad kostnad måste då kopplas till att man får något tillbaka. Det måste bli synligt att man som enskild person eller företag gör ett medvetet hållbart val. Resenärer och företag som t.ex. betalar extra för fossilfritt bränsle måste synliggöras och gynnas (”Green Track” på flygplatsen, rabatt på kollektivresa till och från flygplatsen, prioriterad boarding, uppgradering m.m.). Det lär finnas mängder av möjligheter om man tänker utanför boxen. Det kanske även går att ställa frågan till resenärer och företag vad som skulle krävas för att de ska vara villiga att betala hela eller delar av merkostnaden för fossilfritt bränsle. Det kanske till och med kan leda en del av en innovativ affärsmodell för att påskynda omställning. Den ökade kostnaden för fossilfritt behöver troligtvis även i högre grad kopplas till mer än själva flygresan och ses utifrån totalkostnaden för en resa (marktransporter, flyg, boende, mat m.m.).

En avslutande reflektion är att det finns en stor skillnad mellan symbolåtgärder och mer djupgående åtgärder i system och strukturer. Flyget är och kommer att vara en publik verksamhet där det är tacksamt att propagera för symbolåtgärder. Där är det viktigt att både bransch, politik och forskning vågar stå emot och arbeta med åtgärder som ger verklig och långsiktig effekt. Inom projektet Fossilfritt Flyg 2045 har vi stor möjlighet att fokusera på åtgärder som ger faktiska resultat. Kopplat till detta är frågan om vi ska driva utvecklingen på individnivå eller systemnivå. Det handlar troligtvis om en kombination. För att nå de långsiktiga målen är det dock definitivt nödvändigt med en förändring på systemnivå, inte minst gäller det möjligheten att få igång storskalig produktion av fossilfritt bränsle från nordiska råvaror. När det gäller att lyfta blicken och se hur den största klimatnyttan uppstår har Fossilfritt Flyg 2045 en viktig roll att spela.  

I det fortsatta arbetet är det därför centralt att vi står stadigt förankrade i branschens mål till 2030 samt i målet om att allt flyg som startar vid svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2045 i linje med regeringens och Parisavtalets klimatmål. På så vis kan vi arbeta långsiktigt och strategiskt och säkerställa att flyget blir en del av lösningen.   

Pin It on Pinterest

Share This