Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova har just nu en utlysning som riktar sig till svenska företag inom flygindustrin och forskningsorganisationer som vill delta i större samverkansprojekt. De skriver själva på sin hemsida att projekten ska bestå av större företag som samverkar med små och medelstora företag, universitet, högskola eller forskningsinstitut för att delta i internationella demonstratorprogram. Projekten ska bidra till att demonstrerad teknologi snabbare kan införas i framtida flygplan och flygmotorer eller som nya funktioner i system.

Den totala budgeten för utlysningen ligger på 100 miljoner, så det finns en hel del medel i potten att hämta. Men det gäller att snabbt teama ihop sig med kompisar – det är 6 veckor kvar tills utlysningen stänger.

Läs mer om utlysningen här!

Pin It on Pinterest

Share This