Lunds universitet logoI studien ”Potential för ökad tillförsel och avsättning av inhemsk biomassa i en växande svensk bioekonomi” från 2016 analyserar professor Pål Börjesson från Lunds universitet potentialen för en ökad tillförsel av biomassa från skog, jordbruk och akvatiska system i Sverige.

Rapporten visar att det i dagsläget finns en potential av cirka 40-50 TWh biomassa per år. Kring 2050 bedöms tillförselpotentialen kunna öka till cirka 70-90 TWh per år medan avsättningspotentialen bedöms kunna öka till cirka 60-70 TWh per år.

Läs mer om rapporten här. Rapporten som pdf hittar du här.

Pin It on Pinterest

Share This