Bli aktör

hos oss

Innovationsklustret Fossilfritt Flyg 2045 har i uppgift att bidra till att Sverige når målen fossilfritt inrikesflyg till 2030 och att allt flyg som lyfter från svenska flygplatser är fossilfritt senast 2045.

För att nå de målen behöver vi aktivt deltagande från aktörer i hela ekosystemet kring fossilfritt flyg!

Vi välkomnar alla intressenter som vill vara med att bidra som aktörer, exempelvis myndigheter, näringsliv, offentliga aktörer, akademi, samt andra aktörer som återfinns inom ekosystemet för ett fossilfritt flyg.

Innovationsklustret Fossilfritt Flyg 2045 drivs som ett projekt under 2019 och 2020, med finansiering från bland andra Energimyndigheten. Det uttalade målet är att projektet ska leda till upprättandet av en arena för samverkan kring fossilfritt flyg som lever över tid. Kom med som aktör redan idag och bli en del av vårt arbete!

För att bli en aktör inom innovationsklustret behöver du kunna ställa sig bakom Innovationsklustrets intentionsförklaring

För att ansöka om att bli deltagande aktör, fyll i nedanstående formulär som du hittar under Bli aktör här nedanför. Vi återkommer till dig när vi tagit emot anmälan.

Innovationsklustrets intentionsförklaring

Vi verkar för att det inte bara ska bli diskussion, utan även verkstad av vårt arbete.

Övrig information till deltagande aktörer

Här hittar du övrig information till deltagande aktörer, inklusive information om kostnader.

Pin It on Pinterest

Share This