Innovationsklustrets intentionsförklaring

molnInnovationsklustrets uppgift och mål är att katalysera utvecklingen och påskynda omställningen till fossilfrihet inom flyget. Det gör vi genom att skapa en mötesplats och ett nätverk för ökat samarbete och ökad samsyn kring åtgärder som krävs för att nå målen.

Vår vision är att Sverige har ett fossilfritt in- och utrikesflyg senast 2045. Vidare vill vi skapa en globalt ledande bioflygbränsleregion, med lokal produktion och export av kunskap, kompetens och teknik. Vi inkluderar och stödjer också andra innovationer vars mål är fossilfritt flyg, såsom el-flyg.

Vi verkar för att det inte bara ska bli diskussion, utan även verkstad av vårt arbete. För oss är det därför viktigt att skapa en aktiv mötesplats där saker händer, där aktörer och andra har möjlighet att träffa varandra, samverka och hitta vägar mot nya projekt och lösningar, och där sådan samverkan stödjs på olika sätt för att skapa konkret resultat.

Resultaten av vårt arbete; en teknik- och marknadsscreening, en gemensam färdplan för flygets ekosystem, som visar vägen till målet, samt en behovsanalys som tydliggör vad som krävs för att vi ska komma dit, ska ge ett konkret bidrag till ett fossilfritt Sverige senast 2045.

För att klara omställningen krävs att alla i ekosystemet kring fossilfritt flyg drar åt samma håll, trots olika individuella ingångar och målsättningar. Som aktör i Innovationsklustret Fossilfritt Flyg 2045 ställer jag mig bakom följande:

  • Som aktör i Fossilfritt Flyg 2045 bidrar vi dedikerat till den globala utvecklingen mot fossilfrihet i allmänhet, och mot fossilfritt flyg i Sverige senast 2045 i synnerhet.
  • Vi går före och visar vägen. Vi ser att aktörer kring fossilfritt flyg i Sverige har stora möjligheter att skapa en region som är ett globalt föredöme, samt att bidra med goda exempel, kunskap och kompetens på en global arena.
  • Vi ser samarbete och samsyn som viktiga verktyg i det gemensamma arbetet mot fossilfrihet.
  • Vi ser innovation som det centrala i att lösa komplexa utmaningar. Vi verkar för och stödjer innovation i alla led.

Läs också:

Information om aktörskap – det här gäller för dig som är/blir aktör
Bli aktör

Pin It on Pinterest

Share This