Det här gäller för dig som är/blir aktör

konferensdeltagareAtt vara aktör i Fossilfritt Flyg 2045 är det enklaste sättet att bidra till vårt arbete. Som aktör blir du en del av ett sammanhang där du kan vara med och göra skillnad. Innovationsklustret är en plattform för aktivt deltagande och samverkan mellan ett stort antal aktörer vars gemensamma målsättning är ett fossilfritt flyg.

Där genomför vi ett stort antal events, både fysiska och digitala, där du kan delta. Det handlar om workshops och övningar, eget arbete i expertgrupper, föreläsningar om viktiga områden och frågor, utbildningar och webinarier. Vid varje event ges tid till samtal, frågor och diskussioner, med syfte att lyfta viktiga frågor och skapa samverkan.

Som aktör får du:

– delta aktivt i Innovationsklustrets olika arbetspaket, vara med att genomföra framtidsanalys, ta fram färdplan och behovsanalys.

– delta i workshops, utbildningar, webinarier och seminarier, där du får dela med dig av dina egna kunskaper och insikter samt tillfällen att ställa frågor och diskutera med andra.

– tillgång till och möjlighet att samverka med ett stort nätverk av aktörer kring fossilfritt flyg, både nationellt och internationellt.

– möjlighet att marknadsföra dig/din organisation i samband med den kommunikation vi gör, till exempel på vår webbplats.

– ta del av den löpande omvärldsbevakning vi genomför.

– delta i våra expertgrupper, där du får bidra med expertkompetens som är avgörande för vårt arbete.

– hjälp med att skriva ansökningar som rör fossilfritt flyg.

Som deltagande aktör betalar du en avgift på 10 000 kr per år. Aktörer bidrar också till projektet genom nedlagd tid i olika sammanhang (s k in-kindtid) bl a genom att bidra i workshops samt ingå i expertgrupper och analysgrupper.

Läs också:

Innovationsklustrets intentionsförklaring
Bli aktör

Håll dig uppdaterad - läs vårt nyhetsbrev

Finansiering från
Energimyndigheten
Swedavia AB

Scandinavian Airlines

Projektkoordinator
Research Institutes of Sweden

Följ oss:

RISE Research Institutes of Sweden | © fossilfrittflyg2045.se | info@fossilfrittflyg2045.se 

Pin It on Pinterest

Share This