Nationell konferens

av | okt 2, 2019

Vilken konferens det blev i Karlstad 25-26 september! På Fossilfritt flyg 2045 är vi mycket nöjda med programmet, panelerna, föreläsarna och inte minst alla deltagare som så aktivt minglade och skapade förutsättningar för ett Fossilfritt flyg 2045.
Konferensen innehöll allt det vi önskade och lite till. För er som inte hade möjlighet att delta har vi här försökt samla material från dagarna. Hör gärna av er om ni saknar något!

Första dagen började med tre olika break out sessions och deltagarna hade möjlighet att välja på att delta i en Scenarioworkshop som hanterade olika trender, de kunde delta på studiebesök hos startup-bolaget Bioshare och de kunde delta i en Elflygs-workshop.

Scenario workshop

Under konferensen höll RISE foresightgrupp en scenarioworkshop, en del i den framtidsanalys som genomförs inom klustret. I scenarioworkshoppen fick deltagarna, våra aktörer och intressenter, bygga scenarios – olika möjliga framtider för fossilfritt flyg – som vi baserade på de trender vi tidigare tagit fram tillsammans. Vi arbetade med några av de största utmaningarna och möjligheterna på vägen till ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt flyg 2045, bland andra utvecklingen av politiska styrmedel, aktörssamverkan, råvarukonkurrens, elektrifiering samt hur frågan om centralisering vs. lokalisering och småskalighet kan komma att utvecklas. Resultatet, fyra scenariobeskrivningar, kommer att utgöra värdefullt underlag till vårt fortsatta arbete.

Workshopen leddes av RISE medarbetare Christina Al-Ghussein Norrman och Elena Talalasova.

Presentationen som genomfördes under scenarioworkshopen hittar ni här. 

Studiebesök Bioshare

Under konferensens första dag fick deltagarna möjlighet att besöka Karlstad Energi där Bioshare berättade om deras vision om att omvandla storskaliga förbränningsanläggningar till bioraffinaderier. De genomför just nu ett projekt med Karlstad Energi där de tillsammans analyserar möjligheten, och lönsamheten, i att använda befintlig infrastruktur hos etablerade aktörer till produktion av biobaserade bränslen och kemikalier. Bioshare berättade om tekniken bakom och varför de tror på deras idé. Efter presentation, fika och frågestund  var det dags för rundtur i anläggningarna. Många av deltagarna var nyfikna på hur det kommer påverka de befintliga anläggningarna, ifall ordinarie verksamhet med leveranser av el kommer påverkas samt hur snabbt denna teknik kan vara i bruk. Karlstad Energi berättade också om deras olika pannor och hur processen går till idag. Rundvandringen avslutades med en frågestund, vilket också var slutet på studiebesöket.

Presentation från Bioshare finns här.

Elflyg Workshop och lansering av Nordic Network for electric aviation

Lanseringen av Nordic Network for Electric Aviation (NEA) gav oss väldigt mycket publicitet i media. 

Här är några länkar: 

Sveriges Radio

SAS

BRA 

Simple Flying

Travel Daily news

Turism Nytt

Under elflyg-workshopen fick vi möjlighet att stifta bekantskap med flera aktörer kopplat till elflyg. Bland annat SAS och Swedavia och hur de arbetar för att främja elflyget utifrån sina förutsättningar. Men vi lyssnade även på forskare Mauritz Andersson från Uppsala Universitet, Hans Dunder och Anette Sörensen från Östersund, Anders Forslund VD på Heart Areospave och Eric Lidtun, VD på Elfly AS.

Erik och ANders berättade om hur de jobbar med att köpa in och/eller utveckla nya elflygplan, Anette och Hans berättade om Testbädden för fossilfritt flyg som finns i Östersund och Mauritz berättade en hel del fakta om elflyg, dess användning och fördelar. Efter detta hade vi en WS, där vi diskuterade utmaningar och möjligheter för att få detta på plats till 2025.

I slutet av dagen lanserades dessutom ett nytt projekt som finansieras av Nordic Innovation, som ska samla aktörer från alla nordiska länder för att samverka kring utbyggnaden av elflyg i Norden. Tillsammans ska projektet utveckla standarder och samarbeten och bygga upp en plattform för nordiskt elflyg.

Filmen till höger spelades in under dagen och förklarar mer om satsningen kopplat till det nordiska nätverket för elflyg, NEA. 

Presentationer från Elflygworkshopen hittar du här.

Dag två – den 26 sept

Andra dagen på konferensen hölls på Karlstad universitet, samt digitalt live-streamad på facebook. Missade ni att följa oss live så finns klippen kvar på Fossilfrittflyg2045:s facebooksida och de finns dessutom på vår youtubekanal, Fossilfrittflyg2045. Det finns två klipp, ett från fm och ett från em. Moderator för dagen var Björn A Ling.

Vi började förmiddagen med trendspaning av Maria Fiskerud från Fossilfritt flyg 2045 och Malin Strand från Fossilfritt Sverige för att sedan gå vidare till två paneldebatter som avhandlade 2045 – när vi nått målet samt 2030 – hur ser det ut då. 

Maria Hollander, VD, Paper Province

Malin Strand, Fossilfritt Sverige. Maria Fiskerud, Fossilfritt flyg 2045

Henrik Brodin, Södra

Eftermiddagens Breakout session

Anna Elofsson, Chalmers och Biojetutredningen deltog i Breakout session A, Finansieringens villkor

Under eftermiddagen hölls det tre olika Breakout sessions. Dessa filmades tyvärr inte.

Breakout session A – Finansieringens villkor. Moderator: Marcus Elmer, Business Värmland. Presentationer hittar ni här.

Breakout session B – Whats happening globally, and which technology pathways exists today? Moderator: Martin Porsgard, NISA. Material från Breakout session B hittar ni här. 

Breakoutsession C – Hållbart Flyg Moderator: Elin Fouganthine, Fossilfritt flyg 2045. Material från Breakoutsession C hittar ni här.

 

Keynotespeaker Jennifer Holmgren, CEO Lanzatech

Jennifers presentation kan man se på Livestreamen från em här.

Hennes Presentation finns också som PDF här.

Vi vill också tipsa om att läsa vår artikel om henne från tidigare i höst här.

Jennifer berättade om hur LanzaTech tänker kring Carbon Smart och hur de tycker att vi bör omvärdera hur vi ser på CO2. Vi bör värdera koldioxid lika högt som vi värderar diamanter – båda är kol, men har idag helt olika ekonomiska värde. Detta behöver vi förändra.

Jennifer berättade också om hennes långa resa med att utveckla Lanzatech som idag producerar etanol från restströmmar från industrin. Etanol i sin tur kan man omvandla och producera nya saker av, allt ifrån bränsle till nya re-cirkulerade produkter.

 

Pin It on Pinterest

Share This