Matchmaking Fossilfritt fllyg 2045 Att matcha deltagare för gemensamma ansökningar till Energimyndighetens utlysning ”Utveckla hållbara biobränslen för flyg” var syftet med matchmakingen som hölls 5 februari. Innovationsklustret Fossilfritt Flyg 2045 bjöd in, och ett antal intressenter mötte upp. Under dagen fick vi information och inspiration – och nya kontakter.

Som inspiration fick vi lyssna på projekt som fått finansiering i den första utlysningsperioden:Efter en introduktion från Innovationsklustrets Maria Fiskerud berättade Jonas Lindmark från Energimyndigheten om den aktuella utlysningen ”Utveckla hållbara biobränslen för flyg” – Utlysningsperiod 2.

  • Flygbränsle från lignin presenterades av Elena Subbotina, Stockholms Universitet.
  • Flygbränsle från oljehaltig jäst presenterades av Björn Alriksson, Processum.
  • Validering och demonstration av skogsbaserade bioflygbränslen, steg 1 presenterades av Fredrik Granberg, Luleå Tekniska Universitet.
  • Carbofuel – utveckling och integrering av biodrivmedelsprocesser presenterades av Ola Wallberg, Lunds Universitet.
  • Genomförbarhetsstudie: Kraftvärmeintegrerad flygbränsleproduktion från Ecoshare, presenterades av Maria Fiskerud.

Intensiva och givande samtal och diskussioner fördes under workshopen ”Challenges”, där deltagarna fick välja en av 6 olika utmaningar som är centrala för fossilfritt flyg, bland andra offtake, certifiering, flygskam och betalningsvilja. Tillsammans i grupp tog man fram idéer och möjliga spår för att lösa utmaningarna. Tre av utmaningarna presenterades i ”open mic”-form, och fick respons av Jonas Lindmark från Energimyndigheten kring hur man skulle se på ansökningar inom dessa områden.

Påbörjade samtal, diskussioner och kontaktknytande fortsatte sedan på det efterföljande minglet, där de två avsatta timmarna knappt räckte till. Det var uppenbart att öppna samtal mellan olika delar av ekosystemet kring fossilfritt flyg både behövs och uppskattas!

(Dagen genomfördes på engelska).

Pin It on Pinterest

Share This