Studien ”Potential för ökad tillförsel och avsättning av inhemsk biomassa i en växande svensk bioekonomi” från 2016 av professor Pål Börjesson.

läs mer