Policy och styrmedel

Forestry to Jet (F2J)

Forestry to Jet (F2J)

Projekt finansierat av Trafikverket med syfte att utveckla och skapa förutsättningar för produktion av bioflygbränsle i Sverige med restprodukter från skogen som hållbar huvudråvara.

läs mer
Biojet för flyget

Biojet för flyget

Betänkande av utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget. Särskild utredare Maria Wetterstrand. Miljödepartementet. Stockholm 2019.

läs mer

Pin It on Pinterest

Share This