Policy och styrmedel

Ledare December

Tänk vad ett år kan gå fort och ändå innehålla så mycket. I år har lärt oss att det finns något som heter flygskam, men också elflyg. I januari hade vi en workshop där vi hade med Mauritz Andersson som berättade om elflyg. Då var kommentarerna att det här låg långt...

läs mer
Forestry to Jet (F2J)

Forestry to Jet (F2J)

Projekt finansierat av Trafikverket med syfte att utveckla och skapa förutsättningar för produktion av bioflygbränsle i Sverige med restprodukter från skogen som hållbar huvudråvara.

läs mer
Biojet för flyget

Biojet för flyget

Betänkande av utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget. Särskild utredare Maria Wetterstrand. Miljödepartementet. Stockholm 2019.

läs mer

Pin It on Pinterest

Share This