Konsumentbeteende

Preferences for bio jet fuel in Sweden: The case of business travel from a city airport

Kommersiell användning av biojetbränsle beror slutligen på befintliga regler och villkor för marknadsutveckling, inklusive riktade policyalternativ och frivilliga betalningssystem, till exempel flygresenärens villighet att betala en prispremie. Huvudfyndet i denna studie var att knappt 80 procent av de deltagande organisationerna var villiga att betala ett pristillägg för flygning med biojetbränsle.

läs mer

Biojet för flyget

Betänkande av utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget. Särskild utredare Maria Wetterstrand. Miljödepartementet. Stockholm 2019.

läs mer

Håll dig uppdaterad - läs vårt nyhetsbrev

Finansiering från
Energimyndigheten
Swedavia AB

Scandinavian Airlines

Projektkoordinator
Research Institutes of Sweden

Följ oss:

RISE Research Institutes of Sweden | © fossilfrittflyg2045.se | info@fossilfrittflyg2045.se 

Pin It on Pinterest

Share This