Påskynda utvecklingen av elektrisk luftfart i Norden! Det vill vi göra inom ett stort samarbetsprojekt som finansieras av Nordiska ministerrådet. De nordiska länderna leder vägen mot hållbara flygresor och en elektrisk flygindustri växer ut i Norden. Fram till nu har dock ansträngningarna varit individuella och införts i deras respektive länder.

Nordic Network for Electric Aviation (NEA) kommer att vara en plattform där nordiska aktörer samlas för att påskynda införandet av elektrisk luftfart i Norden. Det underlättar samarbete inom infrastruktur, industri och affärsmodellering.

Vi tror att den snabbaste, billigaste och hållbara transporten för regional resor är elektrisk luftfart. För att uppnå detta måste vi samla in kunskap och människor från många olika sektorer. Nätverkets huvudmål är att minska koldioxidutsläppen för regional luftfart.

– Maria Fiskerud, projektledare, RISE

 ”Vi tror att den snabbaste, mest prisvärda och hållbara transporten för regionala resor är elektrisk luftfart. För att uppnå detta måste vi samla in kunskap och människor från många olika sektorer”, förklarar Maria Fiskerud, Klusterledare för Fossilfritt Flyg 2045 och projektledare för NEA .

Projektet kommer att standardisera elektrisk luftinfrastruktur i Norden och utveckla affärsmodeller för regional punkt-till-punkt-anslutning mellan nordiska länder. Dessutom kommer det att utveckla flygplansteknologi för nordiska väderförhållanden och skapa en plattform för europeiskt och globalt samarbete – härmed hjälpa de nordiska länderna att leda övergången mot hållbar regional mobilitet.

 

 

Den här nyheten plockades upp av många medier och vår Klusterledare Maria Fiskerud kan ny skryta med att hon till och med blivit citerad i Forbes magazine. Det är ganska stort tycker vi!

 

 

Pin It on Pinterest

Share This