CEO at LanzaTech, Jennifer Holmgren: ”Pollution is a choice.”

– I often hear that climate change is about sea levels, and that it will make an impact in our children’s generation. But that’s just not correct. The climate change is a fundamental change to our eco system, to our way of life – and it will happen in our...
Forestry to Jet (F2J)

Forestry to Jet (F2J)

Projektbeskrivning Projektet är finansierat av Trafikverket och har till syfte att utveckla och skapa förutsättningar för produktion av bioflygbränsle i Sverige med restprodukter från skogen som hållbar huvudråvara. Målet är att identifiera möjligheterna för en...
Biojet för flyget

Biojet för flyget

Betänkande av Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget. Utförd av särskild utredare Maria Wetterstrand åt Miljödepartementet. Stockholm 2019. Taggad...

Pin It on Pinterest