Affärsmodeller

Nya tekniker och nya beteenden kräver nya affärsmodeller. Vad kan vi se för nya affärsmodeller inom flyget?

Material

CEO at LanzaTech, Jennifer Holmgren: ”Pollution is a choice.”

I often hear that climate change is about sea levels, and that it will make an impact in our children’s generation. But that’s just not correct. The climate change is a fundamental change to our eco system, to our way of life – and it will happen in our lifetime. So, to delay this future, we need to put ourself on a very strict carbon diet, and only use carbon when we really have to.

Intervju med Jonas Matthing

Intervju med Jonas Matthing

Jonas Matthing, doktor i företagsekonomi. berättar om sin roll inom FFT2045 och varför det är viktigt att ha ett systemperspektiv på arbetet.
Han ger också exempel på hur en förändring kan gå snabbare än man tror. Det gäller bara att man hittar rätt behov och lyckas skapa en fungerande marknad.

Marknadsanalys och affärsmodell gällande lönsamhet av biobränsle för flygplatsfordon och luftfarkoster, med inriktning på ickestatliga, regionala flygplatser i Norrland

Marknadsanalys och affärsmodell gällande lönsamhet av biobränsle för flygplatsfordon och luftfarkoster, med inriktning på ickestatliga, regionala flygplatser i Norrland

Syftet med studien är att med hjälp av en analys av marknaden för biobränslen för flygplan och markfordonsflotta, utveckla en handlingsplan för introduktion av biobränsle på regionala/lokala flygplatser i norra Sverige.

Pin It on Pinterest

Share This