Energimyndigheten fick våren 2018 i uppdrag av regeringen att främja hållbara biobränslen för flyg. I uppdraget ingår att verka för att inrikesflyget ställer om till fossilfria drivmedel och för att även internationell bunkring, vid svenska flygplatser så långt det är möjligt, sker med förnybara drivmedel. För detta ändamål ska Energimyndigheten utlysa medel för att stödja forskning och utveckling av hållbara biobränslen för flyg.

Energimyndigheten ska även inrätta ett innovationskluster som samlar hela värdekedjan och som tar fram en gemensam behovsanalys för att klara omställningen till fossilfrihet inom flyget.

Ett innovationskluster för fossilfria flygtransporter och kraftvärmeintegrerad flygbränsleproduktion – det är några av de projekt som ska bidra till att nå ett fossilfritt flyg. Elva projekt får nu dela på cirka 34 miljoner kronor.

Läs mer om projekten på Energimyndighetens hemsida här .

Pin It on Pinterest

Share This