Fossilfritt flyg 2045

Vision

Vår vision är att Sverige har ett fossilfritt in- och utrikesflyg 2045, samt är en globalt ledande bioflygbränsleregion med lokal produktion och export av kunskap, kompetens och teknik. Vårt fossilfria flyg ska vara en inspiration för andra länder som vill satsa på ett mer hållbart flyg.

Mål

Vårt mål är att få igång produktion i Sverige. Vi vill vara ett kluster som leder till verkstad därför har vi målet att vi ska bidra till att minst sex utvecklingsprojekt med egen finansiering startas, varav minst ett har tyngdpunkten på affärsmodellsutveckling.

Vad vi gör

Fossilfritt flyg 2045 är mötesplatsen och nätverket för samarbete och ökad samsyn, för att påskynda omställningen till fossilfrihet inom flyget. Vi samlar myndigheter, näringsliv, offentliga aktörer, akademi och de branscher som återfinns inom ekosystemet för ett fossilfritt flyg.

Tillsammans tar vi fram en  gemensam färdplan, med målbild och en behovsanalys, för flygets ekosystem – från skogen till vingen. För att klara omställningen krävs att alla i ekosystemet drar åt samma håll trots olika ingångar.

Fossilfritt flyg 2045

Vision

Vår vision är att Sverige har ett fossilfritt in- och utrikesflyg 2045, samt är en globalt ledande bioflygbränsleregion med lokal produktion och export av kunskap, kompetens och teknik. Vårt fossilfria flyg ska vara en inspiration för andra länder som vill satsa på ett mer hållbart flyg.

Mål

Vårt mål är att få igång produktion i Sverige. Vi vill vara ett kluster som leder till verkstad därför har vi målet att vi ska bidra till att minst sex utvecklingsprojekt med egen finansiering startas, varav minst ett har tyngdpunkten på affärsmodellsutveckling.

Vad vi gör

Fossilfritt flyg 2045 är mötesplatsen och nätverket för samarbete och ökad samsyn, för att påskynda omställningen till fossilfrihet inom flyget. Vi samlar myndigheter, näringsliv, offentliga aktörer, akademi och de branscher som återfinns inom ekosystemet för ett fossilfritt flyg.

Tillsammans tar vi fram en  gemensam färdplan, med målbild och en behovsanalys, för flygets ekosystem – från skogen till vingen. För att klara omställningen krävs att alla i ekosystemet drar åt samma håll trots olika ingångar.

Fossilfritt Flyg-dagarna!

Delta på Fossifritt Flyg- dagarna den 25-26:e september.

Konferensen är en viktig mötesplats för alla som är intresserade av fossilfritt flyg och projekten som pågår inom området.

Vi behöver samla alla våra aktörer och alla delar av ekosystemet kring fossilfritt flyg, så ditt deltagande är viktigt!

Vision

Vår vision är att Sverige har ett fossilfritt in- och utrikesflyg 2045, samt är en globalt ledande bioflygbränsleregion med lokal produktion och export av kunskap, kompetens och teknik. Vårt fossilfria flyg ska vara en inspiration för andra länder som vill satsa på ett mer hållbart flyg.

Mål

Vårt mål är att få igång produktion i Sverige. Vi vill vara ett kluster som leder till verkstad därför har vi målet att vi ska bidra till att minst sex utvecklingsprojekt med egen finansiering startas, varav minst ett har tyngdpunkten på affärsmodellsutveckling.

Vad vi gör

FFT2045 är mötesplatsen och nätverket för samarbete och ökad samsyn, för att påskynda omställningen till fossilfrihet inom flyget. Vi samlar myndigheter, näringsliv, offentliga aktörer, akademi och de branscher som återfinns inom ekosystemet för ett fossilfritt flyg.

Tillsammans tar vi fram en  gemensam färdplan, med målbild och en behovsanalys, för flygets ekosystem – från skogen till vingen. För att klara omställningen krävs att alla i ekosystemet drar åt samma håll trots olika ingångar.

Nyheter

CEO at LanzaTech, Jennifer Holmgren: ”Pollution is a choice.”

I often hear that climate change is about sea levels, and that it will make an impact in our children’s generation. But that’s just not correct. The climate change is a fundamental change to our eco system, to our way of life – and it will happen in our lifetime. So, to delay this future, we need to put ourself on a very strict carbon diet, and only use carbon when we really have to.
läs mer
Almedalen 2019

Almedalen 2019

Fossilfritt flyg var ett hett ämne i Almedalen i år. Fossilfritt Flyg 2045 var där och tog tempen!
läs mer

Fossilfritt Flyg-dagarna!

Delta på Fossifritt Flyg- dagarna den 25-26:e september.

Konferensen är en viktig mötesplats för alla som är intresserade av fossilfritt flyg och projekten som pågår inom området.

Vi behöver samla alla våra aktörer och alla delar av ekosystemet kring fossilfritt flyg, så ditt deltagande är viktigt!

Bli aktör hos oss

Innovationsklustret Fossilfritt Flyg 2045 har i uppgift att bidra till att Sverige når målen fossilfritt inrikesflyg till 2030 och att allt flyg som lyfter från svenska flygplatser är fossilfritt senast 2045.

För att nå de målen behöver vi aktivt deltagande från aktörer i hela ekosystemet kring fossilfritt flyg – ”från skogen till vingen”. Vi välkomnar alla intressenter som vill vara med att bidra som aktörer.

Läs vårt nyhetsbrev

För att informera om nyheter, aktiviteter och vad som händer inom innovationsklustret  Fossilfritt Flyg 2045 och i omvärlden ger vi regelbundet ut ett nyhetsbrev till alla som vill prenumerera.

Har du missat tidigare nummer hittar du dem samlade här.

Kontakta oss!

6 + 7 =

Bli aktör hos oss

Innovationsklustret Fossilfritt Flyg 2045 har i uppgift att bidra till att Sverige når målen fossilfritt inrikesflyg till 2030 och att allt flyg som lyfter från svenska flygplatser är fossilfritt senast 2045.

För att nå de målen behöver vi aktivt deltagande från aktörer i hela ekosystemet kring fossilfritt flyg – ”från skogen till vingen”. Vi välkomnar alla intressenter som vill vara med att bidra som aktörer.

Läs vårt nyhetsbrev

För att informera om nyheter, aktiviteter och vad som händer inom innovationsklustret  Fossilfritt Flyg 2045 och i omvärlden ger vi regelbundet ut ett nyhetsbrev till alla som vill prenumerera.

Har du missat tidigare nummer hittar du dem samlade här.

Kontakta oss!

13 + 15 =

Håll dig uppdaterad - läs vårt nyhetsbrev

Finansiering från
Energimyndigheten
Swedavia AB

Scandinavian Airlines

Projektkoordinator
Research Institutes of Sweden

Följ oss:

RISE Research Institutes of Sweden | © fossilfrittflyg2045.se | info@fossilfrittflyg2045.se 

Pin It on Pinterest

Share This